Anasayfa Kurumsal İnsan Kaynakları

Osmanlı Reklam®’da Eğitim;
Güvenli çalışma ortamı; sadece yeterli teknik ekipman ve donanım ile yaratılamaz. Yetişmiş ve duyarlı personel; güvenli çalışma ve çevre bilinci için en önemli faktördür. Osmanlı Reklam®; her adımda yatırım, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile SEÇ-G hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır.

Osmanlı Reklam®; SEÇ-G hedefine ulaşmak için bütün çalışanları ile süreçten sorumludur. Bu bilincin yaygınlaşması için takım arkadaşlarını, tedarikçilerini ve çalıştığı taşeron firmalarını hatta çevresini bilinçlendirmeyi asli görevi olarak benimsemiştir.

Bu amaçla yeni fabrikasında son teknoloji kullanılarak hazırlanmış, 80 kişilik bir konferans salonu mevcuttur. 8 yıldır her sene en az 2 kere düzenlediği eğitimlerinin sayısını kendine ait konferans salonunu inşa etmesinin ardından arttırmıştır. Her yıl düzenli olarak; İşçi Sağlığı-İş Güvenliği ve Çevre konularında eğitimler düzenlemekte, gerek çalışanlarında gerekse toplum genelinde çevre bilincini arttırmaya çalışmaktadır.

Osmanlı Reklam®’da Eğitim Konuları;
• İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
• İlkyardım Eğitimi
• Yüksekte ve Kapalı Alanda Güvenli Çalışma Eğitimi
• Yangın Söndürme Eğitimi ve Tatbikatları
• Elektrikli Ortamlarda Güvenli Çalışma Eğitimi
• Çevre Bilincini Geliştirme Eğitimi
• Atık Yönetimi ve Atık Ayrıştırma Eğitimi
• Güvenilir Kaynak Eğitimi
• İşçi Yeterlilik ve Geliştirme Uyum Eğitimi

Osmanlı Reklam®’da Denetim
SEÇ_G; Sağlık, Emniyet ve Çevreye Saygı göstererek; hiçbir kazanın yaşanmaması için yapılan çalışmaların tümüdür.

Osmanlı Reklam®, SEÇ-G hedeflerine ulaşmak için 2008 yılından bu yana saha denetimleri gerçekleştirmektedir. Bağımsız denetim firmaları, çalışılan firmalar ve firma personeli tarafından yapılan denetimler sonucu çıkan uygunsuzlukların düzeltilmesi adına, eksikliklerin giderilmesi için eğitim ve düzeltme faaliyetleri yapılmakta; uygunsuzluğun tekrar edilmemesi içinse aksiyon planları uygulanmaktadır.

Çevre Çalışmalarımız
Bilinçli Çevre Dostu Osmanlı Reklam®:

Osmanlı Reklam®’ın 2010 yılında başlayan çevre çalışmaları 2012 yılında yeni teknoloji ile kurulan fabrika binası ile hız kazanmıştır.

Osmanlı Reklam®; müşterilerine kaliteli ve iyi hizmet sunarken, çalışanlarına çevre bilinci aşılamayı ve geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çevreyi korumayı temel ilkesi haline getirmiştir. Bu amaçla en son teknolojiyi kullanarak kurduğu boya tesisinde boya atıkları özel kimyasallar ile çürütülmekte, süzdürülmekte ve minimize edilerek bertaraf edilmektedir. Yine 2012 yılında boya tesisinden çıkan atıklar için arıtma tesisi faaliyete geçirilmiştir. Tehlikeli atıklar atık alanında istiflendikten sonra atık bertaraf tesislerine gönderilmektedir. Tehlikeli olmayan atıklar ise iş sahalarında toplanılmakta böylelikle çevre kirliliği engellenmeye çalışılmaktadır.